УКРАИНСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕУкраїнська мова

Дата Тема уроку Прим
план факт
Тема 6 ( 12 г. ) Прикметник.
Активізація знань про прикметники. Значення, питання, зв’язок з іменниками, залежність роду прикметників від іменників.
Прикметники-синоніми і прикметники-антоніми, уживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому, розмовному, науковому.
Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання художнього опису
Творення найуживаніших якісних прикметників вищого й найвищого ступенів (практично, без уживання термінів).
Відмінювання прикметників чоловічого і середнього року в однині (спостереження за таблицею), засвоєння відмінкових питань. Відмінкові закінчення прикметників чоловічого і середнього роду.
Відмінювання прикметників жіночого роду в однині, засвоєння відмінкових питань. Закінчення прикметників жіночого роду в родовому, давальному й орудному відмінках: -ої, -ій, -ою.
Відмінювання прикметників у множині (спостереження за таблицею), засвоєння відмінкових питань. Складання монологу.
Правильна вимова та вживання в усному мовленні й на письмі закінчень прикметників у називному та знахідному відмінках множини.
Побудова речень з однорідними членами — прикметниками.
Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки
Перевірка мовних знань, умінь та навичок.
Контрольна робота. Диктант
Аналіз помилок, допущених у контрольній роботі.
Тема 7 ( 5 г.) Займенник.
Займенники особові, присвійні та вказівні. Спостереження за роллю займенників у тексті.
Займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи. Спостереження за змінюванням особових займенників за відмінками. Аудіювання тексту.
Використання займенників для уникнення невиправданого повторення слів під час побудови текстів.
Списування
Розвиток мовлення.
Тема 8 ( 13 г.) Дієслово.
Активізація знань учнів про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками, правопис не з дієсловами).
Розширення уявлень про лексичне значення дієслів (без уживання терміна): дієслова мовлення, мислення, руху, стану людини (семантичні групи) тощо.
Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми, багатозначність окремих дієслів, уживання дієслів у переносному значенні.
Контрольна робота. Письмовий твір.
Творення дієслів за допомогою префіксів. Утворення словосполучень з однокореневими та синонімічними дієсловами різних семантичних групп.
Часи дієслів. Активізація знань, засвоєння українських термінів. Змінювання дієслів за часами. Суфікс -в- у дієсловах чоловічого роду минулого часу.
Неозначена форма дієслова. Спостереження за вживанням дієслів у неозначеній формі в приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях.
Поділ дієслів на дієвідміни — І та ІІ (активізація знань, засвоєння термінів). Змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами й числами.
Засвоєння вимови і правопису дієслівних форм на -шся (2-а особа однини). Вимова і правопис дієслівних форм на -ть, -ться (3-я особа).
Побудова словосполучень і речень з дієсловами в різних особових формах теперішнього і майбутнього часу. Переконструювання та переказ тексту із заміною однієї особи на іншу.
Перевірка мовних знань, умінь та навичок.
Підсумкова контрольна робота. Диктант із граматичним завданням.
Аналіз контрольної роботи. Тренувальні вправи.
Тема 9 ( 7 г.) Прислівник. Числівник.
Прислівники на позначення місця (тут, там, десь), напрямку (вверх, вниз, вліво, вправо), часу (вчора, вдень, вранці, увечері), руху (швидко, повільно, бігом, пішки).
Попереджувальний диктант. Написання прислівників.
Числівник як частина мови. Кількісні та порядкові.
Уживання і правильне узгодження з іменниками кількісних і порядкових числівників від 1 до 20.
Повторення вивченого про частини мови. Підсумковий урок.УКРАИНСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

№ п/п Дата провед. Тема Прим.
план факт
Тема. Зима (4г.)
Ніна Бічуя «4 руді лисиці». Іванна Блажкевич «Узимку»
2 2 За Ол. Цегельською «Пригода на ковзанці»
3 3 Іг. Калинець «Снігобородьки» Ір. Жиленко «Вечір гномів», Л.Глібов «Зимова пісенька»
Розвиток мовлення. Е.Бєлкіна Зимова хата
Тема. Байки, небилиці (2г.)
Езоп «Хворий ворон», Український байкар. Л. Глібов «Коник стрибунець»
Ів. Світличний «Безкінечник», Т. Коломієць «Дідів обід», Ол. Рута «Без кінця- краю», В.Шевчук «Небилиця», Іг. Січовик «Сміхота»
Тема. А вже весна , а вже красна (5 г.)
Д. Павличко «Весна», В. Перепелюк «Степовий соловейко», «Ой, чого ти, Жайворонку»
Г. Комарова «Тарас Шевченко». За Ок. Іваненко «Тарасові пісні» Т.Г. Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий»
Т.Г. Шевченко «Встала весна…», «Дивлюсь, аж світає», за В.Скуратівським «Березень»
Розвиток мовлення. Е.Бєлкіна «Початок весни»
М. Слабошпицький «Лелеча весна», Л.Українка «Уж весняне сонце припікає»
Все починається в житті з малого (8 г.)
«Ів. Якович Франко», «Дивувалась зима», «Заєць та їжак»
за В.Скуратівським «Берегиня», Р.Завадович «Наш Великдень»,за Яр. Музиченко «Про писанки і про Великдень», М.Хоросницька «Навбитки»
За К. Поляковою «Промінець – син сонця»
В. Нестайко «Тореадори з Васюківки»
В. Гончаренко «Старі окопи», М. Станович «Біля пам’ ятника»
Д. Луценко «Для мене багато не треба», М.Русько «Мамі», Ів. Гнатюк «Мамі», Ів. Процьків «Легенда про матерів»
В. Сухомлинський «Скільки ж ранків я проспав», Л.Компанієць «Твоя земля»
Підсумковий урок

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Дата Тема урока
план факт
Тема. «Страницы всемирной истории» (5 ч.)
33. Начало истории человечества.
34. Мир древности: далекий и близкий.
35. Средние века: время рыцарей и замков.
36. Наше время: встреча Америки и Европы.
37. Новейшее время: история продолжается сегодня.
Тема. «Страницы истории» (20 ч.)
38. Жизнь древних славян.
39. Во времена Древней Руси.
40. Страна городов.
41. Из книжной сокровищницы Древней Руси.
42. Трудные времена на земле.
43. Расправляем крылья.
44. Куликовская битва.
45. Иван Третий.
46. Мастера печатных дел.
47. Патриоты.
48. Петр Великий.
49. Михаил Васильевич Ломоносов.
50. Екатерина Великая.
51. Отечественная война 1812 года.
52. Страницы истории ХIХ века.
53. Вступаем в ХХ век.
54. Страницы истории 1920 – 1930-х годов.
55. Великая отечественная война и Великая Победа.
56. Великая отечественная война и Великая Победа.
57. Путь в космос.
Тема. «Современная страна». (11 ч.)
58. Основной закон и права человека.
59. Мы – граждане.
60. Славные символы.
61. Такие разные праздники.
62. Путешествие по Донбассу.
63. Путешествие по Донбассу.
64. Путешествие по Донбассу.
65. Экскурсии в природные сообщества родного края.
66. Экскурсии в природные сообщества родного края.
67. Проверим себя и оценим свои достижения за II полугодие.
68. Презентация проекта. (по выбору)

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Дата Тема Прим
план факт
Тема (7час) Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие.
Простейшие приемы вязания крючком. Вязание цепочек. Коллаж из цепочек (групповая работа).
Простейшие приемы вязания крючком.Вязание полотна ( загототовка). Кошелек.
Простейшие приемы вязания крючком.Вязание полотна ( загототовка). Сумочка.
Петельный шов.Повторение видов и назначений швов.Групповая работа над созданием салфетки.
Технология выполнения простых переплетных работ. Изготовление записной книжки.
Окантовка картона. Жесткий переплет.
Ремонт книги.
Тема (12 час) В каждом деле – свои секреты.
Металл в руках мастера. Тиснение по фольге.
Знакомство с основами чеканки медалей.
Изготовление декоративной пластины. Способ тиснения (продавливания, точечный рисунок) по фольге.
Тиснение по фольге. Изготовление чеканки.
Беседа о традиционном народном материале – соломке. Аппликация из соломки.
Плетение из волокнистых материалов (нитки, веревки, шнурок, тесьма) Зверушки из ниток не вязанные.
Изготовление поделки Кукла из соломки или ниток.
Искусство оригами. Изготовление конверта в технике оригами.
Коробочка «Санбо» в технике оригами.
Панно «Весенние цветы» в технике оригами.
Оригами салфеток «Диагональ» «Веер ».
Итоговый урок. Плетение из картонных полосок (корзина, сундучок).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Дата Тема урока Прим.
план факт
ТЕМА 3. ХУДОЖНИК И МИР ЧЕЛОВЕКА (10 ч)
Ты – художник
Интерьер с окном
Дружеский шарж
Парадный портрет
Искусство костюма. Изменчивая мода
Знаменитые скульптуры
Знаменитый город
Герб
Художник - дизайнер
Машины-роботы
ТЕМА 4. ХУДОЖНИК И МИР ИСКУССТВ (9 ч)
Книжка-игрушка
Музей игрушки
Театр на колёсах
Большой театр
В мире кино
Музеи мира: музей-панорама
Музеи мира: Дрезденская картинная галерея
Художественные выставки: передвижные выставки.
Художественные выставки: Художник и время. Выставка детского изобразительного творчества

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Дата провед. Содержание материала Примечание
план факт
49. Теория: Физические упражнения и их влияние на физическое развитие.
Спортивные игры: Баскетбол ( 10 ч)
50-51 Техника безопасности на уроках спортивных игр. Разминка в движении; на месте. ОРУ на месте. Упражнения с большим мячом: броски мяча снизу в положении стоя; передача и ловля мяча двумя руками от груди.
52-53. Разминка в движении. ОРУ на месте. Упражнения с баскетбольным мячом: передача и ловля мяча двумя руками; ведение мяча в ходьбе правой и левой рукой.
54-55. Разминка в движении; на месте. Броски мяча снизу в положении стоя; передача мяча двумя руками с ударом об пол. Подвижная игра.
56-57. Разминка в движении. ОРУ на месте. Ведение мяча в ходьбе правой и левой рукой. Броски мяча в парах. Подвижная игра.
58-59. Разминка. Упражнения с баскетбольным мячом: передача и ловля мяча двумя руками от груди. Ведение мяча на месте; в движении.
Тема 2. Гимнастика (9 ч)
60-61. Техника безопасности на уроках гимнастики. Разминка в движении. Комплекс ОРУ на месте. Лазание: по лавке в упоре присед; по гимнастической стенке вверх и вниз. Упоры: отжимание в упоре лёжа. Подвижная игра.
62-63. Разминка в движении. Комплекс ОРУ на месте. Висы: подтягивание в висе лёжа. Лазание: по лавке; по гимнастической стенке. Развитие физических качеств: выносливость.
64-65. Разминка в движении. Комплекс ОРУ на месте. Танцевальные шаги. Элементы акробатики: перекаты в группировке; стойка на лопатках. Развитие физических качеств: гибкости. Подвижная игра.
66-67. Разминка в движении. Комплекс ОРУ на месте. Висы: подтягивание в висе лёжа. Лазание: по лавке; по гимнастической стенке. Элементы акробатики. Развитие физических качеств: гибкость.
Разминка в движении. Комплекс ОРУ на месте. Прыжки со скакалкой. Лазание: по лавке в упоре присед. Развитие физических качеств: сила.
Тема 3. Легкая атлетика (10 ч)
Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Специальные беговые упражнения. «Повторный» бег 3х10 м. Прыжки в длину с места. Подвижная игра.
Разминка в движении. ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. «Повторный» бег 3х10 м. Прыжки в длину с места.
71-72. Разминка. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину из приседа в присед. «Челночный» бег 4х9 м. Подвижная игра.
73-74 Разминка. ОРУ на месте. Беговые упражнения: «повторный» бег3х10 м. Прыжки: на месте с поворотами на 45°; 90°. Подвижная игра.
75-76 Разминка в движении. Специальные беговые упражнения. ОРУ на месте. Прыжки в длину с места. Метание теннисного мяча в щит (1х1 м) с расстояния 8–10 м, на высоте 2–3 м. Развитие физических качеств: выносливость.
Разминка в движении. Беговые упражнения. ОРУ на месте. Метание теннисного мяча в цель. Прыжки со скакалкой. Развитие физических качеств: быстрота.
78. Разминка в движении. Специальные беговые упражнения. ОРУ на месте. Прыжки в длину с места. Метание теннисного мяча в щит (1х1 м) с расстояния 8–10 м, на высоте 2–3 м.
Тема 4. Спотривные игры. Футбол ( 9 ч)
79-80. Футбол.Разминка в движении; на месте. Упражнения с футбольным мячом: остановка мяча после удара подъёмом; ведение мяча подъёмом стопы.
81-82. Разминка в движении; на месте. Упражнения с футбольным мячом. Подвижная игра.
83-84. Разминка в движении. ОРУ на месте. Упражнения с футбольным мячом. Подвижная игра.
85-86. Элементы футбола: передача мяча; ведения мяча.
Элементы футбола: передача мяча; ведения мяча. Удар – остановка мяча.3959672783593408.html
3959782181444240.html
    PR.RU™